Біологія

 
 

Біологія
Бота́ніка — наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і походження.  

 

Зоологія — наука про тварин

 

Анато́мія — це наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем  

 

Морфологія – вивчає зовнішню будову та форму організмів  

 

Фізіоло́гія — це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму.

 

Цитологія - це наука, що вивчає будову і функціонування клітин  

 

ГІСТОЛО́ГІЯ  – наука, що вивчає тканини багатоклітинних тварин і людини

 

ВІРУСОЛО́ГІЯ  – наука, що вивчає віруси, а також процеси, які вони спричиняють в організмі хазяїв.

 

Міколо́гія  — наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів.

 

Система́тика  — біологічна наука про різноманіття живих організмів

 

Бактеріоло́гія  — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості бактерій

 

Генетика — наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості. Создан 06 сен 2018